Vilkår for kjøp av baneandeler


Med kjøp menes støtte til undervarme på 11-er banen til Korsvoll Idrettslag, der kjøpet representerer en eller flere symbolske baneandeler. Etter kjøpet mottar kjøperen et andelsbrev som en bekreftelse. Kjøpet kan refunderes innen 14 dager, med fradrag av gebyr- og salgskostnader. Ettersom kortbetaling på internett ikke er gratis, blir er det lagt til et gebyr på kr 36,- per kjøp. Korsvoll Idrettslag publiserer automatisk navnet til kjøper samt antall andeler på hjemmesiden med mindre kjøper ønsker å reservere seg mot dette. Anonyme kjøp er også tillatt.Kontaktinformasjonen til kjøperen blir bare benyttet i forbindelse med dette prosjektet. 

Mottaker av støtten er Korsvoll Idrettslag